PRO INVESTORY:
Hlavní stránka Napíš dopis Mapa webu

Infolinka:
+420 776 450 921

Skype:
lionvdv

E-mail:

 

SOCIÁLNÍ PROGRAM
"ŽIJEME S JISTOTOU"

"ŽIJEME S JISTOTOU" – SOCIÁLNÍ PROGRAM DLOUHODOBÉHO PRONÁJMU NEMOVITOSTI S PŘECHODEM VLASTNICTVÍ NÁJEMNÍKOVI

Program «ŽIJEME S JISTOTOU» umožňuje méně zaopatřeným a hůře zajištěným vrstvám obyvatel získat vlastní bydlení. Program je výborným řešením pro osoby, které z různých příčin nemohou od banky získat hypoteční úvěr (nízký příjem, špatná úvěrová historie a podobně).

Základem programu je záruka dlouhodobého nájmu na 10 - 20 let. Tím nájemce díky tomuto programu získává jistotu bydlení, kterou pronajímatel nesmí vypovědět, a jistotu přechodu nemovitosti do jeho vlastnictví. Pochopitelně pouze za podmínky, že bude odpovědně plnit sjednané podmínky a včas platit investiční nájemné.

Investičním nájemným se rozumějí pravidelné měsíční anuitní platby, které zahrnují jak klasické nájemné, tak i zálohu na výkup nemovitosti, přičemž vzájemný poměr těchto položek se mění v závislosti na výši dosud zaplacené zálohy. Celková měsíční výše investičního nájemného se přitom po celou dobu trvání smlouvy nemění (s výjimkou růstu o případnou inflaci).

Komu je program «Žijeme s jistotou»  určen
Program garantovaného dlouhodobého nájmu bytu s následným přechodem vlastnictví nájemníkovi pomáhá lidem s omezenými finančními možnostmi, aby uspokojili jednu ze základních potřeb člověka - potřebu bydlet. Účastníky programu se mohou stát občané České republiky. Zapojit se do programu může libovolná rodina za podmínky, že alespoň jeden z jejích dospělých členů je zaměstnán. Přednostně jsou do programu zařazovány rodiny s dětmi a občané, které doporučí orgány sociální péče České republiky.

Doplňkové výhody programu «Žijeme s jistotou»

  • Nájemník hned po uzavření smlouvy získává prakticky všechna práva vlastníka nemovitosti s výjimkou práva s ní nakládat (nemůže ji prodat, darovat, dát do zástavy apod.).
  • Nájemník má právo registrovat se k pobytu v pronajaté nemovitosti a na úhradu nájemného požádat o přiznání státní sociální podpory na bydlení.
  • Výše nájemného je pevná po celou dobu trvání smlouvy a může být změněna pouze tehdy, když inflace přesáhne stanovenou hranici.
  • Nájemník se coby plnoprávný vlastník od počátku účastní všech rozhodování vlastníků bytového domu (společenství vlastníků bytových jednotek).
  • Při dočasném zhoršení své životní situace nájemník může využít pružné podmínky pro odklad splátek nájemného.

Základní povinnosti účastníka programu

  • Pečovat o nemovitost jako o vlastní.
  • Včas a v plné výši hradit měsíční investiční nájemné a cenu využívaných služeb.
  • Nejméně jeden z dospělých členů rodiny musí být zaměstnán (při ztrátě zaměstnání se připouští přechodná doba 6 měsíců).

Získejte jistotu v zítřejším dni - staňte se vlastníkem nemovitosti v rámci programu «Žijeme s jistotou» !

Investorům

Pro investory je účast v tomto programu veskrze výhodná, neboť investor (pronajímatel) po celou dobu trvání smlouvy získává výnos v podobě plateb nájmu a plateb záloh na výkup nemovitosti, která po skončení sjednané doby a při splnění všech podmínek přechází do vlastnictví nájemníka.

Smlouva dále zajišťuje růst nájmu v závislosti na růstu inflace, a proto lze tento typ investi považovat za velmi stabilní a ziskový.


 

INVESTIČNÍ KALKULAČKA

Cena nemovitosti:

Druh nemovitosti:

VÝBĚR NEMOVITOSTI

Účel:

Typ nemovitosti:

- Rodinný dům - Byt
- Komerční - Pozemek

Cena:

privaty praha